Gården - en kort introduksjon


Bare deler av gården kan sees fra veien, slik ser det ut når man svinger inn på plassen. Fremst i bildet er gårdsslakteriet, til venstre kan en så vidt skimte den gamle stallen som nå er håndteringsanlegg for sortering, merking, veiing, medisinering etc. Der begynner også hjorteinnhengingen, der man kan være med på foring av dyrene.

Økt hjortebestand gir færre borreliatilfeller?


Forskning tyder på at hjorten ikke smittes av borrelia, og at den heller ikke er bærer av smitten. Dette forskes det nå mye på. Det vil si at det er andre vertsdyr som forårsaker borrelia, og som blant annet denne artikkelen nevner, vil reduksjon i hjortestammen kunne bidra til at antall tilfeller av borreliasmitte øker grunnet gjengroing av skog og utmarksområder. Et moment som taler mot dette igjen, er at hjorten likevel kan frakte allerede smittet flått fra et område til et annet. Det blir spennende å følge med på eventuelle konklusjoner!

Gårdsslakteriet blir til


Slakteriet ble ferdigstilt høsten 2009, akkurat tidsnok til jaktstart 10. september. I tillegg til slakt av egne dyr, er slakteriet også godkjent som viltmottak av Mattilsynet. Våren 2010 var det dugnad for legging av takstein, og ved hjelp av venner og familie var arbeidet gjort unna på noen timer.

Flaskekalven Jacob


Jacob ble funnet i en veigrøft på Osterøy i juni i år, og ble etter oppfordring fra Viltnemda hentet hjem til Alver sent en lørdagskveld. Det var en kald og våt liten kalv på 8 kilo som fikk sove på tepper på badegulvet, og fikk råmelk fra kyr takket være en snill bonde fra Meland

Sider