Her hjå Alver Hjort, har vi bygget eit eige viltslakteri. slakteriet består av slaktehall, kjøle- og fryserom, samt foredlingslokale. Lokalene er godkjente av Mattilsynet for Slakting og partering av Villhjort, Slakting og partering av Tamhjort samt kverning av kjøtt.

Ta kontakt med Lars Øyvind på tlf 907 88 961.